top of page
 
 
 
 
 
 
 
DÜNYADAN ÖRNEK SONUÇLAR:
 
 
İşe gelinmeyen gün sayısında %41 azalma
 
Kişi başı verimde %32 artış
 
İşyerine bağlılıkta %52 artış
Senelik ilaç harcamalarında %46 azalma
Projenin kurum kültürünün bir parçası haline getirilerek, sürdürülebilirliğinin sağlanması ana amaçlardan biridir.
 
Uygulama temelleri Bütünsel Esenlik anlayışına dayanmaktadır.
 
 
Proje 3 aşama ve toplam 10 adımdan oluşmaktadır.
 
 
Logo_disi.jpg
Kurumsal Wellness projesi, kurum hedeflerini gerçekleştirme sürecinde, kurum çalışanlarının fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal zindeliklerini arttırmayı hedefleyen kazan kazan modelidir.
 
Çalışanların daha sağlıklı ve mutlu bireyler olması için kurum içinde yer alan mevcut uygulamaların analiz edilerek, daha verimli hale getirilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni uygulamalar geliştirilmesi, mevcut kaynakların birbiri ile entegre ve verimli kullanılabilmesi; tüm bunların ölçümlenip, kayıt altına alınarak, gelişim ve değişimin takip edilmesi hedeflenmektedir.
Grey Theme Objects
PROJENİN ADIMLARI:
1.2.3.     Analiz
4.5.6.7  Yapılandırma /Tasarım
8.9.10   Uygulama
 
 
1-Ön hazırlık
2-Anket
3-Saha /Alan incelemesi
4-Projenin amaç ve hedeflerinin belirlenmesi
5-Proje içeriğindeki aktivitelerin belirlenip, uygulama planı ve bütçe oluşturulması
6- Teşvik ve ödül sistemi seçimi
7-Destek alınacak kişi ve kuruluşların belirlenmesi
8-Projenin duyurulması (lansman)
9- Proje yönetimi ve eğitimler
10-Projenin sürdürülebilirliği ve değerlendirme
 
           Tüm süreçler, sürdürülebilirlik göz önüne alınarak tasarlanmaktadır.
bottom of page